کتاب دنیای شاد کودکی نوشته زهرا داورزنی

راهنمای فرزندپروری و بازی های هدفمند کودک(ویژه والدین و مربیان)

این کتاب بر پایه نظریات روانشناسان رشد به صورتی کاربردی به نگارش درآمده که  در راستای راهنمایی و یاری رساندن به پرورش کودکان بر اساس شناخت وضعیت رشدی کودک و بازی های مناسب آن طراحی شده.

نقاشی تدفین آتالا

درباره اثر نقاشی تدفین آتالا نوشته سایه دادفر(داورزنی)

تدفین آتالا

جریان دو جنبش بزرگ باروک[۱] و روکوکو[۲] با فاصله ی کوتاه و تقریبا درهم­آمیخته پل اتصالی بود بین هنرمندان دوره ی کلاسیک[۳] و دوره ی رمانتیک (اواخر سده ی ۱۸) که در این گذار بن­مایه های اصیل خردگرایی و قاعده مندی دوران کلاسیک را با خود حمل کرده و با گذر از عصر روشنگری و انقلاب صنعتی،اکنون در میانه ی عصر انقلاب های مردمی جنبشی عمیق و تاثیر گذار به نام رمانتیسم را نمایان می کردند.تجارب ادراکی و عاطفی انسان که از ژرفای وجود برمی خاست از “فرانسیسکو گویا”[۴] که در تلاش برای رهایی از سنت های سخت­آیین مسیحیت سنتی می کوشید تا جایی برای ابراز و بیان حس مشارکت در شکستن ستون های پولادین هنجارهای جامعه ی کلیسایی بیابد نمود پیدا کرد وبا ژاک لویی داوی[۵]د واحیای تحسین برانگیزو قدرتمند ادیبات در نقاشی توسط او که از رنسانس آغاز شده بود،در شاگردانش چون “ژیروده” و “گرو” ادامه یافت و در این راه از شورانگیزی ها وهیجان های باروک و روکوکو مایه گرفت و حساسیت های ظریف رمانتیک را با “دلاکروا” درنقاشی به اوج رساند .

یکی از آثاربرجسته ی رمانتیسم،که هسته ی درون ذاتی کلاسیک نویسنده و تاثیر عمیق حساسیت های پرشور رمانتیک را به خوبی عیان می کند داستان «آتالا »ست اثر فرانسوا-رنه شاتو بریان[۶]. در این داستان حضور قوی و انکار ناپذیر کلیسا را در مقابل برون­ریزی ادراکات و عواطف فردی و نبرد ملموس این دوگانه ی خیر وشر دوران را در گذار زمانه اش به صورتی ظریف و آشکار شاهد هستیم.آتالا دختر رئیس یک قبیله ی سرخپوست عاشق پسری می شود که از زندگی شهری فرار کرده به قبیله ی خویش بازگشته است(چاکتاس پسری که در کودکی توسط یک مرد اسپانیایی به شهر برده و بزرگ می شود ولی زندگی شهری را برنمی تابد و به قبیله ی خود بازمی گردد) آتالا او را که اسیر مردان قبیله ی خود شده نجات میدهد و با هم می گریزند.شاتوبریان عشقی آتشین– جهش روح – که از ویژگی های زمانه ی خویش-رمانتیک است را در داستان بیان می کند وآن را در مقابل عهدی که دختر جوان با مادرمسیحی شده ی خویش بسته[برای باکره ماندن]قرار می دهد و سرانجام دختر جوان با پایان دادن به زندگی خویش بخاطر پایبندی به عهد مذهبی خود و حزن و غم عاشقانه ی مرد عاشق از مرگ معشوق،پایان تراژیکی را برای داستان رقم میزند و چنان ماهرانه ذهن خواننده را در نزاع بین قواعد مذهب کلیسایی وخواهش های عاطفی شدید فرد درگیر می کند و درعین حال که  شکوه پالاینده ی خرد و عقل را در سایه ی کلیسا بیان می کند برای نمایان ساختن شعله های پرزبانه ی احساسات عمیق قلب انسان  نیز کم نمی گذارد و از هر دو سو چنان سخن می گوید که تا پایان داستان،خواننده هنوز نمی داند که جانب کدام را گرفته و چه بسا که ناخواسته به هردوسوی رای می دهد.

آن لویی ژیروده  شاگرد ژاک لوئی داوید نقاش رئالیست-رمانتیست فرانسوی،نیز دست در دست شاتو بریان گذاشته و این تقابل احساسات و عواطف فردی و کلیسا را به گونه ای تحسین برانگیز در پرده ای به تصویر کشیده است و اثری “بی چون و چرا رمانتیک”خلق کرده است.

همانگونه که در کتاب “هنر در گذر زمان”(هلن گاردنر)آورده است ژیروده جسورانه  مذهب و شور جنسی را در کنار یکدیگر قرار می دهد و آن دو را با موضوع مرگ و تدفین به هم پیوند می دهد. ژیروده در این اثر،سه نماد را در یک قاب جمع کرده است.کشیش که نماد مذهب کلیسایی ست، دخترجوان نماد تعهد به مادر مسیحی شده و مرد جوان نماد شور جنسی و احساسات عمیق انسانی.چهره ی محزون و متاثر کشیش که نماینده ی نقش تسلی بخشی مذهب است وگویی جسم بی جان دختررا از چرایی این مرگ سرزنش می کند وهمزمان تعهد مسیحی اش را می ستاید و سوگواری تاثیر گذار و خداحافظی تراژیک عاشق سرسخت که درعین یاری رساندن به کشیش برای به خاک سپاری گویی که نمی خواهد از او جدا شود و بازتاب عمیق این رنج در چهره و موهای پریشان او و زیبایی معصوم و بی آلایشی که در چهره ی دختر جوان نشان می دهد ، از ویژگیهای یک اثر رمانتیسم است. گویا ژیروده با قلب مخاطب خویش سروکاری مستقیم دارد وآن را با به تصویر کشیدن لحظه ای دراماتیک که دربرگیرنده ی تمامی عشق به نظر می آید ، نشانه گرفته است .

برجسته نمایی های سبک کلاسیسم و همینطورتاثیراز شیوه ی تنبریسم[۷]( تضاد شدید روشنایی – تاریکی ) که از ویژگیهای آثار کاراوادجوی باروکی ست با شور عاطفی دوران رومانتیک که همزمان وامدار شورانگیزی روکوکوست،شاخص های برجسته ی این اثر بی نظیر است.


[۱] پایان سده ۱۶ تا اواخر سده ۱۸ در اروپا.

[۲] روکوکو ترکیبی از واژه روکای و باروکو است که با طبقه متوسط اروپایی آغاز شد و تاثیرات عمیقی بر دوره رمانتیسم گذاشت

[۳] کلاسیسیم-سده ۱۷ و ۱۸در اروپا با رویکرد بازگشت به بنیادهای زیبایی در روم و یونان باستان

[۴] نقاش اسپانیایی(۱۷۴۶-۱۸۲۸)

[۵] نقاش فرانسوی(۱۷۴۸-۱۸۲۵)

[۶] ۱۷۶۸-۱۸۴۸نویسنده فرانسوی

[۷] تاریک­نمایی

کتاب رساله اپرا،تالیف:معین کمالی

کتاب رساله اپرا در ادامه مباحث پیشین فلسفه مشاهده می باشد که در آن به طور ویژه به اپرا پرداخته شده است.در این منظر اپرا هنری است که می توان چندین زاویه مشاهداتی را در آن جستجو کرد،زوایایی که در یک امر واحدی به نام اپرا شکل می گیرند.در این کتاب تلاش شده که اپرا به عنوان یک “مفهوم” انسانی درک شود و از شکل های مجسم شده متداول فراتر رود.بخش اول کتاب به مشاهده شناسی اشاره می کند و همچنین اپرا به عنوان یک امر رویگردانی شده در فرهنگ ها و جوامع غیر اروپایی معرفی می شود با دلیل اینکه مفهوم آن وابسته به همه جوامع است اما شکل آن محدود به جامعه اروپایی بوده.بخش دوم شناخت اپرا در چشم اندازی کلی است که هم به اصطلاحات اپرا پرداخته می شود و هم به تاریخ و خاستگاه اپرا.بخش سوم وضعیت مشاهده گر انسانی در رابطه با اپرا بررسی می شود و همچنین سه دوره تاریخ هنر در اروپا یعنی باروک،کلاسیسم و رمانتیسم…
این کتاب توسط نشر پایان در پاییز ۹۸ به چاپ رسید و نوشته هایی از استادان موسیقی آقایان ارسلان حیدری و میرشهاب الدین چیلان در مقدمه کتاب نگارش شده است.

از جایی که هستیم…فلسفه مشاهده(کتاب)

کتاب از جاییکه هستیم رساله ای فلسفی است درباره موضوع”بُن شناخت ” که شرح می دهد:هر علم یا فلسفه ای از بن(stand) مشاهده حاصل می شود نه مبنایی دیگر…
این کتاب توسط نشر پایان در اردیبهشت ۹۸ منتشر گردید

شعر کاریز

شعر کاریز اشعار آزاد معین کمالی است که در ورود به دهه سوم زندگی اش سروده و به شیوه تداعی آزاد حول محور عشق و نکوهش تمدنِ تک بعدی می باشد.این اشعار پس از چند سال در سال۱۳۸۷ توسط انتشارات راه به چاپ رسید.

منوچهر صهبایی…تیترها و فعالیت حرفه ای

منوچهر صهبایی:رهبر ارکستر،سولیست ساز ابوا،موزیکولوگ و هنرشناس.

تحصیلات آکادمیک،تیترها و جوایز:
*دکترا در رشته موزیکولوژی و هنرها از دانشگاه استراسبورگ(فرانسه)
*فارغ التحصیل رهبری ارکستر از کنسرواتوار موسیقی شهر استراسبورگ در فرانسه.
*فارغ التحصیل سولیستی ابوا از مدرسه عالی موسیقی شهر فرایبورگ در آلمان.
*پایان نامه موسیقی مجلسی از کنسرواتوار استراسبورگ.
*فارغ التحصیل زبان از مدرسه عالی ترجمه شهر سنت گلن در سوئیس
*برنده جایزه اول مسابقه ویرتوئوزیته در پاریس(۱۹۷۶)
*برنده جایزه اول مسابقه تکنوازی ابوا در شهر بزانسون فرانسه(۱۹۷۹)
*دریافت تیتر پروفسورا از کشور اتریش(۱۹۷۹)
*برنده جایزه اول و مدال طلای مسابقه ارکستر در کشور بلژیک(۱۹۸۷)
*دریافت تقدیرنامه برای موفقیتهای هنری از استاندار فورآرلبرگ در اتریش(۱۹۸۷)و شهردار استراسبورگ در فرانسه(۱۹۷۹)
*دریافت لوح هنری از کشور تایوان(۱۹۸۷)

فعالیت های حرفه ای:
*نوازنده اول ابوا در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر اپرای تهران(۱۳۵۰-۱۳۵۴)
*سولیست ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران،اجرای کنسرتها و رسیتالهای متنوع در شهرهای مختلف کشور(۱۳۵۰-۱۳۵۷)
*سولیست ابوا و رهبر میهمان ارکستر سمفونیک شهر سنت گالن در سوئیس(۱۹۷۹-۱۹۹۱)
*رهبر ارکستر مجلسی شهر آمریس ویل در سوئیس(۱۹۸۲-۱۹۹۶)
*اجرای رسیتال،موسیقی مجلسی و کنسرت های سمفونیک در جشنواره های مختلف.
*رهبری ارکستر سمفونیک اروپایی و اجرای کنسرت های متعدد و ظبط های رادیویی با آن ارکسترها.
*معرفی آثار آهنگسازان موسیقی سمفونیک ایران در اروپا،اجرا در کنسرت ها،ظبط و انتشار سی دی آن آثار با ارکسترهای اروپایی.
*رهبر ثابت و مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران از دیماه ۱۳۸۶تا اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ و رهبر منتخب،در سال۱۳۹۳ برای احیای آن ارکستر که از چند سال قبل منحل شده بود.

تجارب تدریس:
*تدریس در هنرستان عالی موسیقی تهران،دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مدرسه موسیقی تلویزیون ملی ایران(۱۳۵۰-۱۳۵۴)
*تدریس در هنرستان موسیقی شهر افن بورگ در آلمان(۱۹۷۶-۱۹۷۹)
*تدریس در مستر کلاس های اروپایی،کشورهای جنوب شرقی آسیا(۱۹۸۷-۱۹۸۹)
*پروفسور کنسرواتوار و آکادمی موسیقی در اتریش(۱۹۷۹-۲۰۱۰)

در حال حاضر رهبر ارکستر مجلسی ایران.