کتاب دعوت به فلسفه-ترجمه و تالیف روح اله علیزاده

کتاب دعوت به فلسفه نه فقط معرفی و درآمدی به فلسفه است بلکه با رویکردی ابتکاری به همسویی فیلو-سوفیا و روان-شناسی می پردازد.این موضوع در نوع خود پیشگامی کارآمد برای درک متفاوت و شایسته از رابطه روان-شناسی و فلسفه است.مولف علاوه بر استادی الهیات و فلسفه در دانشگاه،سالها به پژوهش روان-شناسی و فلسفه معاصر کوشا و دلیر بوده و چشم اندازی راه­گشا به پژوهندگان و دانشجویان علوم انسانی  نشان می دهد.مواردی که حکایت از ژرف اندیشی درباره مسایل و پرسش هایی که کمتر بدان پرداخته شده مانند مادر علوم  فلسفه است یا روان­شناسی؟،جایگاه فهم ضرورت دروس الهیاتی-فلسفی در روان­شناسی،ماجراجویی های فلسفی،…

جدای از جستارها و اندیشه­ ورزی ،مولف هجران شوق و حیرت دانایی را نیز فغان می کند و در پی بازخوانی اشتیاق دانایی، نوشتار را هنرمندانه مفصل­بندی می کند.در جایی که اشاره به رساله ثئای تتوس افلاطون دارد می نویسد:”از مفاهیم زیبایی که در این رساله مورد بحث قرار می گیرد،می توان به اشتیاق برای رسیدن به حقیقت،درد زایش حقیقت و اینکه حکمت با حیرت و بهت آغاز می گردد اشاره کرد،چیزی که فقدان یا فقر آن در فضاهای علمی مدرن به شدت حس می شود،چرا که دیگر در معدود دانشجویان یا حتی کسانی که عنوان استادی را دارند،شاهد شگفتی یا حیرتی از نوع کودک­ وار آن هستیم که نشان کنجکاوی و عشق به یادگیری است.”

از نکات مورد توجه دیگر در این کتاب بررسی تفاوت میان پسیکولوژی و روان­شناسی،نقد و بررسی استدلالات منطقی،مدرنیسم و ساختارشکنی و معرفت شناسی فمینیستی و ده ها موضوعی است که امروزه در زمانه ما پرسش برانگیز و درخور تامل اساسی هستند…

در مجموع این کتاب هم برخوردار از استانداردهای آکادمیک برای تدریس و پژوهش  و هم دارای بیانی منظم و شیوا برای علاقه­ مندان علوم انسانی است.

تعداد صفحات:۲۰۰

انتشارات آگرین کتاب