پرداختن به مفهوم هنر بسیار مهم است و امید داریم بتوانیم با گذاشتن قدمی در راه پرداختن بیشتر به این مفهوم،و تفکیک آن از هنرنمایی های دروغین،در حد وسع خود مشوق راهپویان مسیر هنر راستین و فضیلت انسانی باشیم تا مگر هنر آن آتشی باشد که ققنوس پیر و خسته جان زمانه را بسوزاند تا از آن خاکستر دردمند،ققنوسی تازه نفس برآید تا اشک هایش مرهم دل زخم دیدگان زمان شود…(بخشی از یادداشت کتاب-نوشته نفیسه حشمتی مولایی)

این کتاب درباره فریفتار زدایی از مفهوم هنر و روان شناسی و جستاری برای جایگاه اساسی و اصالت مدار آن دو مفهوم است.

نفیسه حشمتی مولایی روان شناس،نقاش و پژوهشگر روانشناسی هنر است ایشان در این کتاب به طرح پرسش هایی چون جایگاه مفاهیم و کیستی هنرمند،رابطه فلسفه و روان شناسی و هنر،حقیقت جویی از هنر و روان،درباره سوگیری و روشن شدن نقش فلسفه در هنر،تربیت فرزند و هنر…مبادرت نموده و معین کمالی بر پایه دیدگاهش مبتنی بر فلسفه مشاهده که پیشتر آن را به عنوان فلسفه اساسی خود مطرح ساخته بود به آن ها پاسخ می دهد…

پست های پیشنهاد شده

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.