کتاب رساله اپرا،تالیف:معین کمالی

کتاب رساله اپرا در ادامه مباحث پیشین فلسفه مشاهده می باشد که در آن به طور ویژه به اپرا پرداخته شده است.در این منظر اپرا هنری است که می توان چندین زاویه مشاهداتی را در آن جستجو کرد،زوایایی که در یک امر واحدی به نام اپرا شکل می گیرند.در این کتاب تلاش شده که اپرا به عنوان یک “مفهوم” انسانی درک شود و از شکل های مجسم شده متداول فراتر رود.بخش اول کتاب به مشاهده شناسی اشاره می کند و همچنین اپرا به عنوان یک امر رویگردانی شده در فرهنگ ها و جوامع غیر اروپایی معرفی می شود با دلیل اینکه مفهوم آن وابسته به همه جوامع است اما شکل آن محدود به جامعه اروپایی بوده.بخش دوم شناخت اپرا در چشم اندازی کلی است که هم به اصطلاحات اپرا پرداخته می شود و هم به تاریخ و خاستگاه اپرا.بخش سوم وضعیت مشاهده گر انسانی در رابطه با اپرا بررسی می شود و همچنین سه دوره تاریخ هنر در اروپا یعنی باروک،کلاسیسم و رمانتیسم…
این کتاب توسط نشر پایان در پاییز ۹۸ به چاپ رسید و نوشته هایی از استادان موسیقی آقایان ارسلان حیدری و میرشهاب الدین چیلان در مقدمه کتاب نگارش شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.