کتاب تاملات و ایده موسیقی در متن مشاهده،نویسنده:معین کمالی

کتابی درباره بن شناسی مشاهده،فریفتارزدایی و همچنین پیکرشناسی موسیقی بر اساس زاویه مشاهداتی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.